Atrybuty klasy

tableTitle("") public

Definicja tytułu tabeli

tablePage(true) public

Atrybut określający widoczność stronicowania tabeli

tableOrder(true)public

Atrybyt okreslający czy sortowanie ma być aktywne

tablePageView("both") public

Atrybut określający miejsca w których może być widoczne stronicowanie

pageImg(true) public

Atrybut określa użycie ikonek do stronicowania

pathImage("images/") public

Scieżka dostępu do ikonek

pathImageTable("tabela/") public

Ścieżka do ikon tabeli

numberRow(10) public

Liczba wierszy na stronie jeśli numerowanie stron jest włączone

difRow(true) public

Atrybut określa kolorowanie wierszy

noResult("Brak wyników zapytania") public

Komunikat wyświetlany przy braku wyników zapytania SQL

icoDef(array()) public

Tablica alisów dla ikon linków wykorzystywane w metodzie addRowLink

dbHost("localhost") public

Określa serwer bazy danych MySQL

dbUser("user") public

Określa nazwę użytkownika baz danych MySQL

dbPass("password") public

Określa hasło dostępu do baz MySQL

dbTable("baza") public

Okresla nazwę bazy danych MySQL

link

Uchwyt do bazy MySQL

sqlTable("") public

Nazwa tabeli zapytania SQL

sqlField("")

Pola pobierane przez zapytanie

sqlIndeks("")

Indeks dla tabeli

sqlWhere("") public

Warunki zapytania

sqlLimit("")

Ograniczenie liczby zapytania

sqlOrder("")

Kolejność rekordów

sqlQuery("")

Atrybut przechowujący całe zapytanie

sqlQueryRec

Zapytanie sql pobierające liczbę rekordów tabeli

maxNumberRec

Atrybut przechowujący liczbę wszystkich rekordów

fieldShow(array())

Tablica pól mySQL wyświetlanych w tabeli

fieldName(array())

Tablica nazw pól

fieldWidth(array())

Tablica szerokości pola (wartości okreslone w %)

fieldNumer(0)

Liczba elementów tablicy pól

pageNumber("")

Bieżący numer strony

pageOrder("")

Sortowanie

pageQuery(array())

Tablica parametrów GET w linku (potrzebne dla order i page)

opisLink(array())

Tablica z opisami linków

rowLink(array())

Tablica z linkami

parLink(array())

Tablica parametru pobieranego do linku (id)

imgLink(array())

Tablica ikonek linku

addLinkSql(array())

tablica dodatkowych pól zapytania sql

typeField(array())

Tablica okreslająca pola

typeFieldVar(array())

Tablica opisująca typy pól

typeFieldPar(array())

Tablica parametrów pól

Metody Klasy

aTabela()

Ustanawia połączenia z bazą danych oraz łączy z wybraną bazą danych

fieldEd($fieldN, $fName="",$fTable="",$widthF="auto")public

Metoda określająca kolumny generowane w tabeli. Jedynym wymaganym parametrem jest tu nazwa kolumny(fieldN) w tabeli mySQL Parametry:

addTypeField($name,$type,$par="")public

Metoda określająca typ pola. Dięki tej metodzie możemy wyświetlać zamiast pobranych tekstów odpowiednio link do strony, grafikę lub wartość pobraną z innej tabeli Parametry:

addRowLink($desc="",$link="",$par="",$img="")public

Metoda określająca linki odnoszące się dodanego wiersza wykorzystujące id z jednego z wybranych pól (np. edycja wiersza , kasowanie , itp.) Parametry:

pageTable()

Metoda, która generuje stronicowanie

modSelect()

uzupełnia listę pól zapytania o pola określone w metodzie addRowLink(jeśli nie ma ich wcześniej zdefiniowanych)

createQuery()

Tworzy na podstawie wcześniej podanych atrybutów zapytania cała treść zapytania.

runQuery() public

Metoda główna, która na podstawie określonych atrybutów i metod generuje tabelę z wierszami

runRowQuery() public

Druga metoda służąca do generowania tylko jednego wiersza zapytania. Przydatna podczas prezentacji wszystkich danych danego wiersza.